Adatvédelmi nyilatkozat

Nyilatkozat a személyes adatok védelméről


1. Általános tudnivalók

Jelen dokumentum tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a foglaljgyorsan.hu üzemeltetője milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel.


2. Személyes adatok rögzítése, feldolgozása és felhasználása

Kizárólag olyan személyes adatokat rögzítünk rendszerünkben, amelyeket a Látogató és / vagy Felhasználó önkéntesen bocsát rendelkezésünkre regisztráció és adminisztráció közben, valamint az adatok rögzítéséhez, feldolgozásához, valamint azok felhasználásához is hozzájárul. Ebben az esetben a Látogató és / vagy Felhasználó egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.


3. A szervereink által automatikusan naplózott információk

Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.


4. Cookie-k

A FoglaljGyorsan oldalain szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználók számítógépén. A cookie-k kizárólag a szolgáltatásaink biztosítását és a forgalom elemzését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. A cookie segítségével semmilyen személyes adatokhoz nem jutunk hozzá, nem gyűjtjük és nem is tároljuk azokat.


5. Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott adatok

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására azért kérjük felhasználóinkat, hogy statisztikai adatokat nyerjünk róluk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább. Egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket.


6. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni és a felhasználó hozzájárulása esetén rendelkezésére bocsátjuk a szolgáltatást.

Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára való biztosítására, úgy csak és kizárólag azokat szabad számára nyújtani, amelyekre a hozzájárulása kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.


7. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok

Egy természetes személynek és egy gazdasági társaságnak egy felhasználói neve és / vagy email címe lehet az oldalon, a többszörös accountokat előzetes értesítés nélkül törölhetjük. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (például értékesítés). Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.


8. Személyes adatok módosítása és törlése

Amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn, úgy a rögzített adatokat a foglaljgyorsan.hu üzemeltetője törli a nyilvántartásából. Természetesen a Felhasználó és / vagy Látogató is kérheti bármikor személyes adatainak törlését a nyilvántartásból, illetve bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására vonatkozóan.


9. Linkek

Szolgáltatásaink több olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezethetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a foglaljgyorsan.hu üzemeltetője nem vállal felelősséget.